Συζήτηση σχετικά με τους όρους του διαμεσολαβητή

Περιγράψτε με δικά σας λόγια την ιδιότητα του διαμεσολαβητή.

(Δεν υπάρχουν ακόμα θέματα συζήτησης σε αυτό το φόρουμ)