Ενότητα 4 Εισαγωγικό κουίζ αξιολόγησης

Παρακαλείστε να συμπληρώσετε αυτό το τεστ αξιολόγησης και να απαντήσετε στις ερωτήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  Στη συνέχεια, μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη ενότητα.