"Ο ρόλος του δασκάλου" (Βίντεο 2)

Βίντεο 2:

  
Αυτό το βίντεο παρουσιάζει την αλλαγή της εκπαίδευσης από το δασκαλοκεντρικό μοντέλο στο μαθητοκεντρικό μοντέλο. Εξηγεί πώς ο ρόλος του εκπαιδευτικού έχει αλλάξει/αλλάζει ώστε να εστιάζει περισσότερο στη διευκόλυνση και σε πιο πρακτικές διδακτικές εμπειρίες για τους μαθητές - όπως ακριβώς ενθαρρύνει η μέθοδος TBLT.
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022, 3:41 μμ