Ελληνικό forum στο MOOC

Here you can discuss about the MOOC in english

(Δεν υπάρχουν ακόμα θέματα συζήτησης σε αυτό το φόρουμ)