Γλωσσάριο


Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

F

Formal education (Τυπική εκπαίδευση)

Πρόκειται για τον τρόπο μάθησης που εφαρμόζεται στα σχολεία

 • υποχρεωτική συμμετοχή
 • προκαθορισμένο πρόγραμμα σπουδών που πρέπει να ακολουθείται
 • σημαίνει πτυχίο ή επίσημη αναγνώριση
 • έλεγχος των γνώσεων μέσω επίσημης αξιολόγησης

I

Informal education (Άτυπη εκπαίδευση )

Τρόπος μάθησης:

 • τυχαία μέσα από καθημερινές δραστηριότητες 
 • μη δομημένη

L

Learner-centered (Μαθητο-κεντρικός/ή)

Όταν μια μεθοδολογία ή δραστηριότητα είναι "μαθητοκεντρική" σημαίνει ότι ο μαθητής είναι ο πρωταγωνιστής της δραστηριότητας, του σχεδιασμού και της υλοποίησης. Σημαίνει ότι το υλικό ανταποκρίνεται ή προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών.


Learning by doing (Μαθαίνοντας με την πράξη)

Τρόπος μάθησης μέσω της πρακτικής και όχι μέσω της θεωρίας 


N

Non-formal education (Μη τυπική εκπαίδευση)

Ένας τρόπος μάθησης:

 • προμελετημένη και οργανωμένη 
 • εθελοντική συμμετοχή
 • συμμετοχική & μαθητοκεντρική
 • ομότιμη μάθηση
 • μάθηση μέσω της πράξης 
 • καμία επίσημη αναγνώριση 

P

PPP approach ( προσέγγιση ΠΠΠ)

Στις παραδοσιακές προσεγγίσεις γλωσσικής διδασκαλίας, ακολουθήθηκε η προσέγγιση ΠΠΠ. Αυτό σημαίνει: Παρουσίαση, πρακτική, παραγωγή. Αρχικά, ο δάσκαλος θα παρουσιάσει το υλικό (γραμματική, θέμα, λεξιλόγιο), στη συνέχεια οι μαθητές θα εξασκηθούν σε αυτό το νεοαποκτηθέν υλικό, και τέλος, οι μαθητές θα πρέπει να παράγουν το ίδιο υλικό σε συζητήσεις ή πραγματικές καταστάσεις στις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη γλώσσα. 

Στην TBLT, η προσέγγιση αυτή αντιστρέφεται και ξεκινά με την παραγωγή και μόνο στη συνέχεια με την παρουσίαση του νέου υλικού. 


T

Task (Εργασία - Δραστηριότητα)

Η εργασία είναι η κύρια δραστηριότητα και το βασικό στοιχείο της μεθοδολογίας TBLT. Περιλαμβάνει μια δραστηριότητα που θα κάνουν οι μαθητές, στην οποία υπάρχει ένα επικοινωνιακό πρόβλημα προς επίλυση. Επιπλέον, η έμφαση δίνεται στη μεταφορά νοήματος, οπότε το σημαντικότερο αποτέλεσμα της εργασίας, είναι η μεταφορά του μηνύματος ή η επίλυση του επικοινωνιακού προβλήματος. 


Task-based language teaching (Διδασκαλία γλωσσών με βάση τα καθήκοντα)

Η γλωσσική διδασκαλία με βάση τα καθήκοντα (Task-Based Language Teaching, ή TBLT) είναι μια μεθοδολογία που χρησιμοποιεί καθήκοντα για να ενθαρρύνει τους μαθητές να χρησιμοποιούν αυθεντική γλώσσα.