Εισαγωγικό κουίζ ενότητα 1

Παρακαλούμε συμπληρώστε αυτό το κουίζ για να καταλάβετε το επίπεδο γνώσης σας σχετικά με το θέμα, αλλά και για να θέσετε ένα βασικό επίπεδο των δικών σας γνώσεων. Με αυτόν τον τρόπο, στο τέλος της ενότητας, μπορείτε να δείτε τις δικές σας βελτιώσεις! 

Καλή τύχη!