Δραστηριότητα: Είναι εργασία;

Παρακαλώ επιλέξτε από κάθε δήλωση αν πρόκειται για εργασία (επιλέξτε αληθές) ή όχι (επιλέξτε ψευδές).