Κουίζ: Μπορείς να το πεις αυτό στην τάξη;

Η γλωσσική επίγνωση αφορά επίσης τη χρήση του σωστού γλωσσικού ύφους, προσαρμοσμένου στο πλαίσιο της τάξης και στο επίπεδο των μαθητών. Παρακάτω, θα δείτε διάφορες φράσεις που λέγονται από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη. Επιλέξτε για κάθε φράση αν είναι κατάλληλη ή ακατάλληλη για χρήση με τους μαθητές στην τάξη.