Συμβουλές και στρατηγικές

Σύνοψη

 • Η διδασκαλία της γλώσσας με βάση τις εργασίες είναι μια μεθοδολογία για τη διδασκαλία μιας γλώσσας, χρησιμοποιώντας αυθεντικό υλικό και αναδημιουργώντας καταστάσεις που ανταποκρίνονται στην πραγματική ζωή. 
 • Η TBLT χρησιμοποιεί μη-τυπικές προσεγγίσεις και ταιριάζει καλά στη μη-τυπική εκπαίδευση επειδή: 1) είναι μαθητοκεντρική, 2)είναι ευέλικτη και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών, και ως εκ τούτου είναι ανοικτή σε ένα εύρος μαθητών, που διαφέρουν ως προς την ηλικία, το υπόβαθρο και το επίπεδο 3) χρησιμοποιεί τη μάθηση από ομότιμους, 4) χρησιμοποιεί μη τυπικές μεθόδους που βασίζονται στη μάθηση μέσω της πράξης, εστιάζοντας στην πρακτική και χρησιμοποιώντας κάθε είδους γλωσσικούς πόρους για την εκμάθηση της γλώσσας.
 • Δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίας δάσκαλος για να χρησιμοποιήσετε τη μεθοδολογία TBLT, ωστόσο πρέπει να γνωρίζετε τη γλώσσα που διδάσκετε και να σχεδιάζετε προσεκτικά τα μαθήματά σας,

  Συμβουλές και στρατηγικές:

  • Πάρτε έμπνευση από τις καθημερινές σας εμπειρίες στις οποίες διαβάζετε, γράφετε, μιλάτε, ακούτε. Όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σχεδιάσετε προσομοιωμένες συνθήκες επικοινωνίας για τους μαθητές σας και να τους προετοιμάσετε να προσεγγίσουν διάφορες καταστάσεις της πραγματικής ζωής, 
  • Να θυμάστε: Η χρήση μη τυπικών μεθοδολογιών για τη διδασκαλία της γλώσσας δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να δομήσετε τα σχέδια μαθήματός σας. Η μη τυπική εκπαίδευση είναι προγραμματισμένη μάθηση και χρειάζεται προετοιμασία και στόχους που πρέπει να ακολουθηθούν,
  • Σκεφτείτε τις ταινίες, τις εφημερίδες ή το βιβλίο σαν εκπαιδευτικό υλικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αναπαράγετε καταστάσεις της πραγματικής ζωής στις οποίες οι μαθητές σας μπορούν να εξασκηθούν στη γλώσσα.

  Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2022, 1:53 μμ