Ενότητα 4 Περίληψη και συμβουλές

Για να κατεβάσετε το κείμενο (pdf), κάντε κλικ εδώ


 Η μέθοδος TBLT μπορεί να έχει εμπόδια που προκαλούνται από το μέγεθος της τάξης, τις προηγούμενες μαθησιακές εμπειρίες των μαθητών και την ψηφιακή έναντι της ζωντανής τάξης.
 • Προ-εργασία: Ως συντονιστής θα παρουσιάσετε πρώτα το θέμα στους μαθητές σας.  Προσφέρουμε συμβουλές για το πώς να ξεκινήσετε την προ-έκθεση όταν διδάσκετε σε μια μικτή τάξη.
 • Εργασία: Ως συντονιστής ο στόχος σας είναι να εμπλέξετε τους μαθητές σε ένα από τα ακόλουθα, ενώ κάνουν την εργασία -- ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση, κατανόηση γραπτού λόγου.  Παρέχουμε ένα παράδειγμα για το πώς να εμπλέξετε τους μαθητές σας στην εξάσκηση της ομιλίας κατά τη διάρκεια της εργασίας.
 • Μετά- εργασία: Παρέχουμε ένα παράδειγμα κατασκευής φυλλαδίων ως παράδειγμα άσκησης μετά την εργασία.  Υπάρχουν πολλές ασκήσεις μετά την εργασία που κάνουν οι μαθητές σας για να ασχοληθούν με το υλικό.  Ως συντονιστής σκεφτείτε, πώς θα μπορούσε να γίνει η μετα- εργασία στην τάξη, στο σπίτι, ατομικά ή σε μικρές ομάδες.
 • Ως δάσκαλος/ συντονιστής θέλετε να είστε δίκαιοι με τους μαθητές σας, γνώστες του θέματος και να παρακινείτε τους μαθητές σας.
 • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ο εκπαιδευτικός θα είναι αξιολογητής (εκτιμητής), υποβολέας, συμμετέχων, καθοδηγητής, συντονιστής, μοντέλο και παρατηρητής σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
 • Μαθητοκεντρική τάξη: Ο δάσκαλος βοηθά τους μαθητές να γίνουν ενεργοί στην κατασκευή έργων και στην έρευνα.  Υπάρχει συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών.
 • Τα 3 σημεία της αλλαγής: Παύση, συνέχιση, έναρξη.  Ως δάσκαλος μπορείτε να τα έχετε αυτά κατά νου ενώ διδάσκετε, ώστε η διδασκαλία σας να συνεχίζει να εξελίσσεται, καθώς αποκτάτε περισσότερη διδακτική εμπειρία.
 •  Όταν φτιάχνετε μια εργασία για την τάξη σας, να έχετε κατά νου αυτές τις ιδέες: έχει νόημα η εργασία, περιλαμβάνει ένα εμπόδιο που μπορεί να ξεπεραστεί, δίνει τη δυνατότητα για ερωτήσεις, αφήνει τους μαθητές να σκεφτούν κριτικά, πρόκειται για μια κατάσταση του πραγματικού κόσμου, δίνει γενικούς κανόνες, χρησιμοποιεί τη μεταγνώση.


Συμβουλές και συστάσεις:


 • Σκεφτείτε ποιες πτυχές του μαθήματος θα πρέπει να είναι ψηφιακές - τι θα πρέπει να προετοιμάσουν οι μαθητές σας στο σπίτι; Τι θα πρέπει να συζητηθεί στην τάξη;
 • Υπάρχουν διάφορα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συνεργατική εργασία στο διαδίκτυο (έγγραφα/παρουσιάσεις Google, jamboard, canva, κ.λπ.) - (Εδώ θα ήθελα να παραπέμψω σε άλλα έργα μας που δείχνουν πώς να φτιάχνουμε σχέδια μαθήματος: Ψηφιακό Βιβλίο «μαγειρικής» της Παιδαγωγικής και Διαμόρφωσης Ψηφιακών Τάξεων)
 • Πώς μπορείτε να εμπλέξετε τους μαθητές σας για να συζητήσουν τα θέματα;
 • Παράδειγμα φύλλου εργασίας στο οποίο πρέπει να σημειώσουν κάθε φράση καθώς τη χρησιμοποιούν.

Συμβουλές πριν από την εκπόνηση της εργασίας:

 •  Όλοι οι τύποι μαθήματος - Ρωτήστε τους ποιες δουλειές είχαν ήδη, αφού έτσι θα εξασκηθούν στον αόριστο χρόνο
 • Συμβουλή μαθήματος 1-1 -- Βρείτε ένα παράδειγμα αίτησης εργασίας στο διαδίκτυο και ζητήστε από τον μαθητή σας να διαβάσει το κείμενο.  Έτσι θα ελέγξετε την προφορά τους.
 • Συμβουλή μαθήματος 1-1 -- φτιάξτε μαζί τους τη λίστα με τα υπέρ και τα κατά.
 • Συμβουλές για ομάδες - κάντε μικρότερες ομάδες για να τους βάλετε να φτιάξουν τις λίστες υπέρ/κατά. Αν η τάξη είναι πολύ μεγάλη, πιθανόν να μην χρειαστεί να συγκεντρωθούν για να συζητήσουν όλες τις ιδέες.
 • Συμβουλές για την ομάδα - οι μαθητές σίγουρα θα θέλουν να έχουν τεχνολογικές συσκευές.
 •  Συμβουλές ομάδας - Βάλτε τους μαθητές να γράψουν τα υπέρ/κατά σε ένα ζωντανό κοινόχρηστο έγγραφο


Συμβουλές κατά την κύρια εργασία:

 • Συμβουλές για 1-1 μάθημα -- να είστε προετοιμασμένοι να γράψετε τους ορισμούς των βασικών όρων με τον μαθητή σας
 • Συμβουλές ομαδικού μαθήματος -- παρέχετε έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο με τους βασικούς ορισμούς.  Οι μαθητές μπορούν να προσθέσουν λεξιλόγιο στον κατάλογο με συνεργατικό τρόπο
 • Τάξη όπου οι μαθητές γνωρίζουν ο ένας τις συμβουλές του άλλου - Όταν θα επιλέξετε επαγγέλματα για να μάθουν, ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να ερευνήσουν τα επαγγέλματα των άλλων μαθητών.  Πιθανόν να γνωρίζουν ποιες είναι οι δουλειές των άλλων μαθητών.

Συμβουλές για την Μετα-εργασία:

 •  συμβουλές μαθήματος - Δοκιμάστε την αντιστροφή ρόλων και προκαλέστε τον μαθητή σας να είναι ο υπάλληλος και εσείς ο υποψήφιος για δουλειά.
 • συμβουλή μαθήματος - Μπορεί να είναι πρόκληση να φτιάξετε το ερωτηματολόγιο με τον μαθητή σας, αφού θα χρησιμοποιήσετε το ερωτηματολόγιο στην άσκηση.  Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε το προκατασκευασμένο ερωτηματολόγιο.


Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, 1:41 μμ