Παράδειγμα φυλλαδίου Μετά την Εργασία

You can refer to this flier in order to get an idea of what a post-task assignment can look like. 

Πατήστε στο σύνδεσμο 4.2. Παράδειγμα φυλλαδίου Μετά την εργασία.pdf για να δείτε το αρχείο.