Μετά την εργασία (Βίντεο 3)

Αυτό το βίντεο σας δείχνει πώς να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό εργαλείο Canva για να βάλετε τους μαθητές σας να δημιουργήσουν ένα φυλλάδιο ως μέρος μιας δραστηριότητας μετά την εργασία. Παρουσιάζει ένα δείγμα φυλλαδίου που μπορείτε να κατεβάσετε ως pdf παρακάτω στη δραστηριότητα. Το βίντεο σας καθοδηγεί στο πώς να αξιολογήσετε το φυλλάδιο και τι πρέπει να προσέξετε κατά την αξιολόγηση της εργασίας των μαθητών σας.


 

Για να κατεβάσετε το κείμενο (pdf), κάντε κλικ εδώ.

Κείμενο:

Ακολουθούν τα βασικά σημεία του βίντεο:

Η φάση μετά την εργασία είναι η τρίτη του TBLT. Χρησιμοποιείται για την απομνημόνευση των μορφών που έχουν χρησιμοποιήσει οι εκπαιδευόμενοι στο παρελθόν.

 Στο μάθημά μας, ζητήσαμε από τους εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν ένα φυλλάδιο για μια ταινία. Μπορούν να εκτελέσουν αυτήν τη δραστηριότητα στην τάξη με τους συνεκπαιδευομένους τους, στον υπολογιστή ή στο σπίτι μόνοι τους ή σε ομάδες.

 Εάν οι εκπαιδευόμενοί σας εργάζονται με υπολογιστές, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο Canva.

 Με αυτόν τον τρόπο, μια ομάδα εκπαιδευόμενων μπορεί να εργαστεί στο ίδιο φυλλάδιο και να συνεργαστεί για να δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ομάδες που διαμορφώθηκαν πριν την εργασία!

 Ζητήστε από τους εκπαιδευομένους σας να συμπεριλάβουν όλα όσα έμαθαν στα προηγούμενα μαθήματα στο φυλλάδιο. Μιλήσαμε για κινηματογραφικά είδη, αλλά ίσως οι εκπαιδευόμενοί σας έμαθαν επιπλέον λέξεις (σκηνοθέτης, ηθοποιός, μουσική επένδυση κ.λπ.). Ίσως οι εκπαιδευόμενοί σας μπορούν, επίσης, να αφηγηθούν, εν συντομία, την πλοκή της ταινίας. Ζητήστε τους να το κάνουν!

 Όταν τα φυλλάδια είναι έτοιμα, ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να τα παρουσιάσουν στους συνεκπαιδευομένους τους, να εξηγήσουν γιατί επέλεξαν την εν λόγω ταινία με εκφράσεις που δείχνουν προτίμηση, συμφωνία, διαφωνία κ.λπ.

 Οι άλλοι εκπαιδευόμενοι μπορούν να απαντήσουν και να υποβάλουν εισηγήσεις.

 Και εσείς, επίσης, σημειώστε τις ισχυρές και αδύναμες απόψεις των εκπαιδευομένων σας για να τους παράσχετε ανατροφοδότηση!

Γα να κατεβάσετε το κείμενο (pdf) με τα κύρια σημεία, κάντε κλικ εδώ.


Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022, 3:44 μμ