Κύκλος Εργασιών (Βίντεο 2)

Αυτό το βίντεο θα σας δώσει ένα παράδειγμα μιας εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο θα την καθοδηγήσετε.  Το θέμα του δείγματος είναι οι ταινίες, οπότε θα μάθετε πώς να διδάξετε ιδιωματισμούς για να προτείνετε και εκφράσεις για συμφωνία/διαφωνία.  Τέλος, θα μάθετε πώς να υποστηρίζετε τους μαθητές σας ενώ χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο-στόχο.

 

Για να κατεβάσετε το κείμενο (pdf), κάντε κλικ εδώ.

Ακολουθούν τα κύρια σημεία του βίντεο:

Ο Κύκλος Εργασιών είναι η δεύτερη φάση του TBLT. Είναι η πιο σημαντική φάση, επειδή κατά τη διάρκειά της οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται μόνοι τους, σε ζευγάρια ή σε ομάδες χωρίς τη βοήθεια του καθηγητή και προσπαθούν να επικοινωνήσουν ένα μήνυμα.

Ο Κύκλος Εργασιών χωρίζεται σε δύο φάσεις:
1. Εργασία > Οι εκπαιδευόμενοι λύνουν ένα πρόβλημα επικοινωνίας χωρίς τη βοήθεια του καθηγητή,
2. Αναφορά > Οι εκπαιδευόμενοι εξηγούν στην τάξη πώς εργάστηκαν.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά για να συνεργαστείτε καλά με τους εκπαιδευομένους σας:

• Χωρίστε τους εκπαιδευομένους σας σε ζευγάρια και ζητήστε τους να επιλέξουν 3 ή 5 ταινίες που αντιπροσωπεύουν ένα είδος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα είδη που χρησιμοποίησαν οι εκπαιδευόμενοί σας πριν την εργασία,
• Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να συζητήσουν ανά δύο αν μια ταινία ανήκει σε ένα κινηματογραφικό είδος ή όχι. Για να κάνουν αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν εκφράσεις που υποδηλώνουν πρόταση, συμφωνία ή διαφωνία. Για παράδειγμα:

- Για το είδος.... θα λέγαμε ότι είναι ταινία...;
- Για το είδος... θα μπορούσαμε να επιλέξουμε την ταινία....
- Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας επειδή.... - Η πρότασή σας είναι καλή επειδή....
- Διαφωνώ μαζί σας επειδή....

Βοηθήστε τους εκπαιδευομένους σας μόνο εάν δεν μπορούν πραγματικά να επικοινωνήσουν. Μην κάνετε όμως γραμματικές διορθώσεις. Δεν είναι η κατάλληλη ώρα.
• Όταν οι εκπαιδευόμενοί σας ολοκληρώσουν τη συζήτησή τους, ζητήστε τους να δημιουργήσουν λίστες με ταινίες για το κάθε είδος. Στη συνέχεια, ζητήστε τους να παρουσιάσουν τις λίστες τους σε όλη την τάξη. Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευόμενοί σας μπορούν να εξασκηθούν τόσο στην παραγωγή γραπτού λόγου (writing) όσο και στην παραγωγή προφορικού λόγου (speaking). Εκείνη τη στιγμή, μπορείτε να αρχίσετε να παρέχετε την ανατροφοδότηση στους εκπαιδευομένους σας.

Όταν ολοκληρώσετε τον Κύκλο Εργασιών, μπορείτε να προχωρήσετε στη φάση μετά την εργασία

Γα να κατεβάσετε το κείμενο (pdf) με τα κύρια σημεία, κάντε κλικ εδώ.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022, 3:44 μμ